DAT The international system of voluntary labeling

Тандагыла тили

Кыргыз Тандагыла тили
МУЛКТУН АНЫКТЫГЫН
ТЕКШЕРУУ

САНДЫК КОДДУ ТЕРИНИЗ

Биринчи текшеруу гана тастыкталат.
Кайра текшеруудо системада код буга чейин текшерилди деп чыгат.
Бир гана DAT системасынын коргоосундагы мулктор учун.

Кыргыз

Товардын аныктыгын текшерүү

DAT бренд-көзөмөлдөө системасынын жардамы менен жасалмалоодон коргоо

Сиз DAT бренд-көзөмөлдөөсистемасынын сайтындасыз. Биз товарлардын жасалмалоодон корголушун камсыздайбыз жана сатып алуучуга продукциянын аныктыгын текшерүүгө жардамдашабыз.

Биздин сайттан товардын аныктыгын текшериңиз жана Сиз түп нускасын сатып алганыңызга ынаныңыз!

Товар, эгерде ага корголуучу катмардын алдына жашырылган уникалдуу DAT-код сыйпалган болсо жасалмалоодон коргоо менен камсыздалган болот (коргочу коду сизге чейин ачылып калган болсо, товарды сатып албаңыз).

Сиз DAT бренд-көзөмөлдөө системасы менен корголгон товарлардын аныктыгын, атайын жабдууларсыз жана эксперттерсиз текшере аласыз!

Сатылып алынган товардын аныктыгы тууралуу системанын жообун он-лайн режиминде бир нее мүнөттүн ичинде алыңыз!

Аныктыгын кантип текшерүү керек?

Коргоочу DAT-стикери же оромолуна же этикеткасына жашырылган DAT-коду бар товарды сатып алыңыз.
DAT-коддун жогорку катмарын өчүрүңүз же алып салыңыз.
Аныктыгын текшериңиз, ал үчүн DAT-коддун15 санын аныктыгын текшерүү терезесине 3888.ru сайтынан киргизиңиз жана системадан жоопту күтүңүз.
системанын Сиздин суроо-талапка болгон жообу менен таанышыңыз:
код алгачкы жолу текшерилип жатса,СИЗ АНЫК ТОВАРДЫ САТЫП АЛГАНСЫЗ
Эгерде, Сиз кодду эки жээ андан ашык жолу текшерсениз , анда системанын биринчи текшерууго берген жообун караныз.
Код системада катталган эмес болсо же кайталанып текшерилип жаткан учурдаКОНТРАФАКТ ТУУРАЛУУ БИЛДИРМЕ келип түшөт

Аныктыкты текшерүү биринчи жолу жүргүзүлүүдө. DAT-коддун идентификациялык номерин кайталап текшерген учурда Система код мурда текшерилгендиги тууралуу маалымдайт.

Көңүл буруңуз! Эгерде DAT-коддун коргоочу катмары бузулуп калган болсо, товарды сатып албаңыз!

Эгерде DAT бренд-көзөмөлдөө системасы менен корголгон товарда идентификациялык DAT-код жок болсо, товар ошондой эле жасалма болушу мүмкүн!

Товардын аныктыгын сатып алгандагы алгачкы сааттарда же күндөрдө текшерүүнү сунуштайбыз.

Contacts

LLC «Aventa-Info» — DAT brand-control system administrator.
1/4, 2nd Smolensky bystreet, Moscow, 121099, Russia, Scheme